จัดระเบียบสถานบันเทิงช่วงปิดเทอม

ข่าวทั่วไป

จัดระเบียบสถานบันเทิงช่วงปิดเทอม
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 66 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ท. นิรุธ ณ ลำปาง รักษาราชการหน.กลุ่มงานความมั่นคงฯ และ กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้บูรณาการร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อป้องกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด, การป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการกระทำผิดกฎหมายด้านอื่นๆ โดยได้ร่วมกันออกตรวจจัดระเบียบสังคมกวดขันสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ อ.เมือง จว.ช.ร
เน้นย้ำให้ระมัดระวัง และดูแลเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้บริการและให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
-ร้าน Youngโสด
-ร้าน The Library Chiang Rai
-ร้าน Unseen
-ร้าน Level

 

*ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้สถานประกอบการ ดำเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
การออกตรวจจัดระเบียบสังคม แบบบูรณาการระดับจังหวัดในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
#หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *