รถหกล้อชนรถนักเรียน

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 25 ตค.66 รถหกล้อขนส่งเอกชนชนกับรถนักเรียน  คนขับรถนักเรียนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ  มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 11 ราย นำส่งโรงพยาบาลป่าแดด เชียงราย

Continue Reading

จัดระเบียบสถานบันเทิงช่วงปิดเทอม

จัดระเบียบสถานบันเทิงช่วงปิดเทอม เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 66 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ท. นิรุธ ณ ลำปาง รักษาราชการหน.กลุ่มงานความมั่นคงฯ และ กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้บูรณาการร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อป้องกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด, การป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการกระทำผิดกฎหมายด้านอื่นๆ โดยได้ร่วมกันออกตรวจจัดระเบียบสังคมกวดขันสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ อ.เมือง จว.ช.ร เน้นย้ำให้ระมัดระวัง และดูแลเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้บริการและให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ -ร้าน Youngโสด -ร้าน The Library Chiang Rai -ร้าน Unseen -ร้าน Level   *ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้สถานประกอบการ ดำเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด การออกตรวจจัดระเบียบสังคม แบบบูรณาการระดับจังหวัดในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี #หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

Continue Reading